Dodatkowe pieniądze na wymianę kotłów i modernizację instalacji grzewczych

Poprzedni już sezon grzewczy zaprezentował, jak dolegliwy i zgubny dla zdrowia jest smog jaki jest efektem na przykład archaicznego systemu grzewczego piecowego w indywidualnych domach. Po to,by namówić użytkowników do zmiany systemów grzewczych na bardziej sprzyjające środowisku, państwo uruchomiło na ten cel dopłaty. Systemy dopłat mogą być wypłacane z pieniędzy Unii Europejskiej, państwowych albo z kas samorządów. Są najczęściej udzielane w formie dopłat albo pożyczki na korzystnych warunkach. Część jednostek gminnych deklaruje konkretne kwoty dofinansowania, czasami uzależnione od typu pieca, na jaki zdeklaruje się użytkownik. Inne oferują opłacanie pewnej części albo nawet całej inwestycji. Zależnie od gminy dopłaty mogą obejmować kotły na gaz, piece na biomasę lub urządzenia wykorzystujące moc z OZE (ekologicznych źródeł energii). Trzeba rozpocząć od orientacji, czy we wskazanej gminie jest aktualny system dofinansowania i na które kotły. Kolejnym punktem jest dokładne oszacowanie wysokości inwestycji. Co kluczowe –klient najpierw ponosi koszty zakupu nowoczesnego pieca i wykonania układu grzewczego, więc trzeba ustalić, iż ma pieniądze dostępne na ten cel. Po przedłożeniu dokumentów w urzędzie gminy wraz z wymaganym kompletem zaświadczeń i pozytywnym rozpatrzeniu, podpisywana jest umowa na udział w programie dofinansowania. Następnie można wymieniać piec. Trzeba pamiętać o fakturach, każdy zakup musi być potwierdzony stosownymi dokumentami, ponieważ na ich podstawie urząd gminy rozlicza dopłaty.Najpewniej nie można ominąć kontroli przedstawiciela urzędu, aby sprawdzić, czy naprawdę kocioł oraz instalacja zostały poddane modernizacji.Nie wszystkie urzędy gminy oferują poradę przy wypisywaniu i rozliczaniu dokumentacji. Wsparcie w zorganizowaniu dopłat można również otrzymać za pośrednictwem niektórych producentów najnowszych urządzeń grzewczych. W każdej sytuacji powinno się zasięgnąć informacji w wydziale informacyjnym gminy.