Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Termin Prosument to nic innego jak połączenie słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który jednocześnie zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Przeszkodą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale także kłopot z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostarczeniu Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo istotne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka energii przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przesłana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka nie zostanie odebrana, to przepada. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem mogla być rozliczana konieczna jest zamiana liczników na te dwukierunkowe

Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie budynku w elektryczne urządzenia, które będą mogły energię dodatkową z fotowoltaikizużyć np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu może sięgnąć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku kilkuosobowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być nawet dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej zagospodarowania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwoli na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub stosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także spożyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest zastosowanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na ogrzanie budynku:

– dogrzać przynajmniej dwukrotnie większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w poprzednim przykładzie lub rozdzielić tą nadwyżkę na potrzeby dogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– interesującym rozwiązaniem problemu jest także montaż klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją spożytkować:

– instalując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzanie budynku w okresach wiosny i jesiennych.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzania domu opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon grzewczy.

Fotowoltaika , a nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i niestety ma problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej występującewiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywiste jest, że z punktu widzenia osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o dodatkowe lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie straty. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakup instalacji o zbyt wielkiej mocy w stosunku do potrzeb na energię.

Sprzyjają temu:
– niewiedza sprzedawcy lub wręcz celowe oszukiwanie kupującego – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest mało, mała konkurencja, a większe instalacje są bardziej opłacalne dla instalatorów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– współczesne urządzenia elektryczne zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia :ED.