Wydatki na ogrzewanie domu – kalkulator

Nasz najnowszy kalkulator kosztów ogrzewania pozwala na sprawne zestawienie wydatków na rachunki co domu z wielorakimi systemami i paliwami. Podłożem obliczeń jest wskaźnik popytu na moc grzewczą podany w kilowatach na m2 na rok. Arkusz przelicza także koszty ogrzewania ciepłej wody uzależniając to od ilości osób w rodzinie. Dokładność obliczeń jest zależna od dokładności indeksu zapotrzebowania na energię. W oparciu o badania nowych domów trzeba założyć, iż nie każdy nowy budynek spełnia aktualnie wyjątkowo wysoką normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, jakie decydują się na modernizację kotłowni i przejście na inne paliwo, podano w pliku wskaźniki typowe dla wytycznych obowiązujących w latach zeszłych. W końcu można poprawić je w taki sposób, by suma na obecnie stosowanym paliwie zazębiała się z wynikami z kalkulatora. Wtedy otrzymamy wyjątkowo dokładne dane o wydatkach na ogrzewanie z nowej kotłowni na innym paliwie . Wyniki arkusza mają charakter poglądowy i nie mogą być kwestią jakichkolwiek pretensji. W przypadku sytuacji spornej z inwestorem, ekipą budowalną, instalacyjną lub wytwórcą, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.

Piec gazowy z dwiema funkcjami Beretta Quadra II 8-24kW

Piec gazowy Beretta Quadra z dwiema funkcjami o mocy: 8-24kW dla CO i 24kW dla cwu zasilany gazem: GZ50 (GZ41, GZ35, propan – na zamówienie). Przeznaczony jest do zabudowy w układach szachtowych z grawitacyjnym wyciągiem gazów. Powietrze potrzebne do spalania brane jest z wnętrza, gdzie znajduje się kocioł. Pomieszczenie, w którym zostaje zainstalowany musi charakteryzować się kubaturą powyżej 8m3 oraz systemem wymiany powietrza grawitacyjnym. Jest to tradycyjny rodzaj pieca Beretta, przy którym za najniższą kwotę kupujący otrzymuje markowy kocioł, uproszczony w obsłudze z 2-letnią pełną gwarancją. Piec Beretta Quadra II C.A.I zawiera wymiennik płytowy i jest dostarczany w takiej konfiguracji: panel sterujący LCD, wbudowany moduł sterowania pogodowego, pompa obiegowa z automatycznym odpowietrznikiem, zawór bezpieczeństwa C.O. – 3 bary, manualny zawór napełniania instalacji, naczynie zbiorcze.