System kominowy z polipropylenu – do nie żart

Dotychczasowe układy spalinowe, wsparte na elementach z ceramiki, znacznie wpływały na cenę systemu. Mogły kosztować aż 5-10 tysięcy. Obecnie wytwarzane piece gazowe niskotemperaturowe umożliwiają nam zaoszczędzenie wydatków. Spaliny produkowane przez nowe piece osiągają temperatury na tyle niskie, że możliwe jest użycie układów wspartych na przewodach rurowych z plastiku. Przepływ gazów spalinowych wywołany jest przez wentylator w piecu. Za pomocą tego kocioł pracuje równomiernie i nie musimy się głowić tzw. przeciągiem kominowym, jak to było w dawno produkowanych wersjach kotłów. Wytwórcy kotłów proponują układy powietrzno-spalinowe swojej produkcji. Da się również nabyć tańsze substytuty. Najczęściej montowanym rozstrzygnięciem jest schemat instalowany w szachcie odprowadzającym spaliny. Schemat takowy produkuje wydatki rzędu 1000-1500 zł. W wypadku instalacji takiego systemu w budynku wielorodzinnym – koszty zwiększają się z powodu wielkości przewodu. W przypadku domu wolno stojącego o mocy do 21kW da się sporo zaoszczędzić wyprowadzając spaliny poprzez ścianę. Wówczas wydatki wahają się w granicach 300-500 zł. Owe rozwiązanie dobre jest także dla pawilonów fabrycznych i magazynów swobodnie stojących. W tym wypadku nie ma zastrzeżeń co do mocy kotła. Kiedy przebudowujemy układ grzewczy da się zastosować stary przewód kominowy i nim wydalać spaliny, a świeże powietrze do pieca podprowadzić oddzielną rurą. Wówczas tworzy to układ rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego czy wyprowadzamy układ powietrzno-kominowy do boku budynku, czy w kominie czy rozdzielnie. Przy kotle kondensacyjnym ten koszt znacznie maleje z uwagi na użycie rur z tworzywa sztucznego.

System kominowy z z tworzywa sztucznego – to nie żart

Dotychczas stosowane instalacje odprowadzające spaliny, wsparte na podzespołach wykonanych z ceramiki, odczuwalnie oddziaływały na cenę układu. Udawało im się pochłaniać nawet 5-10 tys. zł. Aktualnie produkowane zasilane gazem kotły niskotemperaturowe pozwalają nam zmniejszyć koszty. Gazy spalinowe produkowane przez najnowocześniejsze kotły uzyskują tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie układów opartych na rurach z tworzywa sztucznego. Przepływ spalin jest wymuszany przez zamontowany w kotle wentylator. Dzięki temu piec działa stabilnie i nie potrzebujemy się niepokoić o ta zwany cug kominowy, jak to bywało w wypadku starych modeli kotłów. Wytwórcy kotłów proponują własne komplety do wyprowadzania gazów spalinowych. Dostępne są również tańsze zamienniki. Regularnie praktykowanym rozwiązaniem jest system montowany w wnętrzu komina. Taki system pochłania koszty rzędu 1000-1500 zł. W wypadku układu montowanego w kamienicy koszty wzrastają w związku z ilością rur. W przypadku domu jednorodzinnego, wolno stojącego o mocy do 21 kW da się odczuwalnie obniżyć koszty, wyprowadzając gazy spalinowe przez ścianę. W tym wypadku koszty wahają się rzędu 300-500 zł. Takie rozwiązanie nadaje się również do hal produkcyjnych i wolno stojących hal magazynowych. W owym wypadku nie ma ograniczeń mocy pieca. Przy przebudowie pomieszczenia w którym pracuje piec da się zastosować obecny przewód kominowy i odprowadzić spaliny istniejącym wyjściem, a powietrze do kotła może być dostarczone oddzielnym kanałem. Wówczas tworzy to układ niezależny 2x80mm. Bez względu na to, czy zmontujemy instalację odprowadzająca spaliny do boku budynku, czy też w środku komina lub rozdzielczy. W wypadku kotła kondensacyjnego koszt ten jest znacznie mniejszy dzięki zamontowaniu komponentów z polipropyleny.