Jaką nagrzewnicę kupić?

Nagrzewnica powietrza jest urządzeniem wytwarzającym podwyższoną temperaturę i w szybki sposób przekazuje je otoczeniu. Przez zastosowaną technologię wyróżniamy powietrzne nagrzewnice zasilane elektrycznie oraz wodne. Na przykład w wodnej, elementem ciepłoty jest podgrzana woda, jaka płynie przez aluminiowy wymiennik. Dla elektrycznej wersji taką funkcję pełni specjalna grzałka. W obu przypadkach, podgrzane powietrze jest następnie przy pomocy wirnika wentylatora przekazywane całemu otoczeniu. Ze względu na małe parametry w stosunku do mocy ogrzewania, nagrzewnice chętnie wykorzystuje się dla ogrzania relatywnie dużych pomieszczeń takich jak różnego rodzaju sklepy fabryki albo hale. Zwiększanie mocy grzania w takich rozwiązaniach, można sterować przy pomocy szybkości obrotów wentylatora. Wyższość nagrzewnicy nad tradycyjnym grzejnikiem będzie dostrzegalna przede wszystkim w lokalach wysokich. Ponieważ powietrze ciepłe w naturalny sposób unosi się pod sufit.Nagrzewnica poprzez zainstalowany wiatrak wentylatora przemieszcza je do dołu, tym samym to rozwiązanie staje się efektywniejsze. Kolejnym atutem nagrzewnic musi być szczegół taki, że możemy zamontować je praktycznie w dowolnym miejscu sufitu, a z popularnym grzejnikiem to niemożliwe.

Grzejniki powietrzne – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Grzejniki z wentylatorem bardzo często wykorzystuje się do nagrzewania dużych pomieszczeń. Jest to system rur z c.w.u. zamknięty w obudowie. Dmuchawa zapewnia wyrzut ciepłego powietrza na zewnątrz urządzenia. Najczęściej wykorzystuje się je do nagrzewania hal produkcyjnych, warsztatów, magazynów, sklepów czy biur. Przy wyborze nagrzewnicy należy wyliczyć moc potrzebną do ogrzania określonej przestrzeni. Najczęściej przyjmuje się wartość 15-30W/m3. Ponadto należy również wziąć pod uwagę oczekiwaną temperaturę pomieszczenia, temperaturę wody w kotle i prędkość wentylatora. Z uwzględnieniem komfortu pracy w biurach zakłada się mniejszą prędkość. Średnią wartość prędkości w zakresie do 70 procent wartości mocy wiatraka przyjmuje się dla magazynów. Graniczna moc jest wykorzystywana do ekspresowego ogrzewania wnętrza, gdy nie ma w nim ludzi. Przy zakupie nagrzewnicy nie należy kierować się górną wartością mocy, bowiem hałas i mocny podmuch podgrzanego powietrza może być zbyt uciążliwy. Istnieje możliwość zastosowania kilku grzejników nawiewowych, które będą pracować przy zmniejszonych prędkościach wentylatora. W przypadku systemu grzewczego z nagrzewnicami wodnymi zaleca się zainstalowanie termostatu z programatorem tygodniowym i automatycznym sterownikiem prędkości obrotowej dmuchawy. Przez to można nagrzać halę tuż przed dotarciem pracowników.