Typy przyłączeń w kaloryferach płytowych

Grzejniki płytowe najczęściej wykorzystywane w waszych domach, mają różnorodne rozmiary. Występują o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wysokości. Mogą być w szerokościach od 400 do nawet 3000 mm. W zależności od przyłączenia grzejniki płytowe rozróżniamy na z boku i dolne. Przyłączone z boku (grzejniki typu Compact). W owej kategorii zdarzają się wymienione możliwości przyłączenia kaloryfera: boczne; krzyżowe i siodłowe. Boczne umożliwia przyłączenie grzejników zarówno po prawej jak i z lewej strony. Podłączenie należy przyłączyć do najwyższego króćca a zawór zamykający do najniższego. Przeciwstawne podłączenie wywoła spadek mocy grzewczej o 30%. Skrzyżowane przyłączenie polecane jest przede wszystkim dla grzejników o długości przewyższającej 2000mm a również rozmiarów, które przekraczają czterokrotność wysokości. Taki model przyłączenia zapewnia miarowy rozkład temperatur w grzejniku.Przewód zasilający podpinamy do najwyższego króćca (prawego lub z lewej), a powrót do wypustki przeciwnego z dołu. Przyłączenie siodłowe używa się nierzadko w możliwości instalacji w c.o. poprowadzonej w progach przy ścianach. Przy tym modelu przyłączenia siła grzejnika jest o ok 10% mniejsza. Podpięcie z dołu (kaloryferów modelu CompactVentil).W przypadku przyłączenia dolnego, środek rury podłączeniowego położona jest za każdym razem 80 mm od pobocznej obrzeża grzejnika, mianowicie linia kanału powrotnego 30 mm. Przeciwne podłączenie powoduje utratę siły grzejnika o więcej niż 30%.Podłączenia okrężne boczne i skrzyżowane pozwala na podpięcie zasilania z dołu a odpływ na króćcu z boku.Grzejniki rodzaju CV mają możliwość (po wykręceniu wbudowanego termostatu) być podpięte jak powszechne kaloryfery modelu Compact czyli z boku, skrzyżowane i siodłowo.