OZE jako podstawa domowych układów grzejnych

Odnawialne źródła energii to takie, jakich eksploatacja nie wiąże się z ich długim brakiem, ponieważ odradzają się w relatywnie szybkim tempie. To żłoża natury, jakie pomimo nieprzerwalnego wykorzystywania powstają

\tworzą się na nowo, ponieważ procesy ich tworzenia trwają niedługo i wciąż są okoliczności, aby trwały one w naturze.

Do grupy OZE wliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, pływy i fale morskie, energię ziemi i biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najpopularniejszym źródłem energii odnawialnej. Do niedawna eksploatacja energii słońca było mało korzystne finansowo, bo koszt budowy tej instalacji był bardzo wysoki. Za sprawą upowszechnienia systemu dopłat korzystanie z energii promieniowania słonecznego jest coraz bardziej popularne. Układy grzejne oparte są o solary wykorzystywane do podgrzewania wody oraz fotowoltaniczne wykorzystujące energię słoneczną do wytwarzania prądu. Najnowocześniejsze instalacje OZE mają możliwość korzystać nie tylko z pełnego nasłonecznienia, ale również z energii promieni rozproszonych. Z tego powodu panele fotowoltaniczne produkują energię słoneczną nawet w pochmurne dni i deszczowe. Ma to wpływ na znacznie wyższą opłacalność układów grzewczych.

Na naszym rynku znaczną popularność zyskują również elektrownie wiatrowe i pompy ciepła. Polska ma bardzo dobre warunki do wykorzystania energii wiatru wód geotermalnych. Energia wiatru za pomocą turbin wiatrowych przekształcana jest w energię elektryczną i wykorzystywana do zasilania domów. Energię cieplną ziemi można wykorzystywać do wytworzenia energii użytkowej, czyli elektrycznej i cieplnej.

W przypadku instalacji grzejnych w domach budynkach do grzania pojedynczego budynku można spożytkować energię wód podziemnych z pomocą pomp ciepła. Mogą być one stosowane do układów klimatyzacji i ogrzewania wnętrza.