System odladzania dachu

Już w trakcie prac końcowych przy budowie domu warto pomyśleć o metodzie gwarantującej usuwanie pokrywy lodowej z dachu. Do tego celu służą przewody grzewcze o właściwej wydajności i długości. Są one rozłożone w korytach dachowych i spustach oraz rozpięte między dwoma linkami stalowymi przy brzegu dachu. Aby system był skuteczny należy dopasować właściwe zagęszczenie przewodów. W tym celu dokonuje się stosownych przeliczeń wg. specyfikacji producenta z uwzględnieniem rejonu kraju. Kable grzejne przyczepia się za pośrednictwem uchwytów dystansujących z tworzywa lub przypina taśmami metalowymi. Samoczynne załączenie instalacji i bieżące eliminowanie okrywy śniegowej zapewnia sterowanie. Zainstalowany poza budynkiem czujnik temperatury oraz wilgotności dostarcza informacje do regulatora, który we właściwym czasie włącza cały system. Przed podłączeniem kabli należy zweryfikować dopuszczalne obciążenie instalacji i wymienić właściwe styczniki.