Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to nowoczesny sposób na ogrzewanie budynku w czasie sezonu grzewczego. Cała sztuka polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe oszacowanie potrzeb energetycznych budynku. Poprawne obliczenie w przypadku domów już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. drewna na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają wielkość instalacji na podstawie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na potrzeby ogrzewania zależy przede wszystkim od sezonu grzewczego. Ostatnie sezony grzewcze to wyjątkowo lekkie zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Licząć także efektywność kotła, można obliczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowoczesnego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna sprawa to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez fotowolatikę przesyłana jest do sieci energetycznej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by energię z fotowoltaiki skierować bezpośrednio do podgrzewacza wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z dostawcą energii.