Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Najistotniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Natomiast w praktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli zagospodarować wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci możemy odebrać później przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Iwłaśnie otą część energii oddanej do sieci energetycznej musimy zadbać, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to niestety tracimy, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleść w internecie kalkulator mocy, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – południowej części,
  • poniesione koszty,
  • przybliżony czas zwrotu zinwestycji.