Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie budynku w elektryczne urządzenia, które będą mogły energię dodatkową z fotowoltaikizużyć np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu może sięgnąć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku kilkuosobowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być nawet dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej zagospodarowania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwoli na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub stosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także spożyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest zastosowanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na ogrzanie budynku:

– dogrzać przynajmniej dwukrotnie większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w poprzednim przykładzie lub rozdzielić tą nadwyżkę na potrzeby dogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– interesującym rozwiązaniem problemu jest także montaż klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w okresie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją spożytkować:

– instalując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzanie budynku w okresach wiosny i jesiennych.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzania domu opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon grzewczy.