Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Termin Prosument to nic innego jak połączenie słów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który jednocześnie zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Przeszkodą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale także kłopot z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostarczeniu Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo istotne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka energii przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przesłana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka nie zostanie odebrana, to przepada. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem mogla być rozliczana konieczna jest zamiana liczników na te dwukierunkowe