Wydatki na ogrzewanie domu – kalkulator

Nasz najnowszy kalkulator kosztów ogrzewania pozwala na sprawne zestawienie wydatków na rachunki co domu z wielorakimi systemami i paliwami. Podłożem obliczeń jest wskaźnik popytu na moc grzewczą podany w kilowatach na m2 na rok. Arkusz przelicza także koszty ogrzewania ciepłej wody uzależniając to od ilości osób w rodzinie. Dokładność obliczeń jest zależna od dokładności indeksu zapotrzebowania na energię. W oparciu o badania nowych domów trzeba założyć, iż nie każdy nowy budynek spełnia aktualnie wyjątkowo wysoką normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, jakie decydują się na modernizację kotłowni i przejście na inne paliwo, podano w pliku wskaźniki typowe dla wytycznych obowiązujących w latach zeszłych. W końcu można poprawić je w taki sposób, by suma na obecnie stosowanym paliwie zazębiała się z wynikami z kalkulatora. Wtedy otrzymamy wyjątkowo dokładne dane o wydatkach na ogrzewanie z nowej kotłowni na innym paliwie . Wyniki arkusza mają charakter poglądowy i nie mogą być kwestią jakichkolwiek pretensji. W przypadku sytuacji spornej z inwestorem, ekipą budowalną, instalacyjną lub wytwórcą, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.