System odladzania rynien – typowe błędy

W trakcie miesięcy zimowych bardzo pomocna staje się instalacja układu przeciwoblodzeniowego powierzchni zadaszonej i rynien. Bardzo często zalegający opad śnieżny powoduje zagrożenie uszkodzenia dachu lub gwałtownego spadku na ludzi lub auto. System przeciwoblodzeniowy tworzy sieć kabli grzejnych rozpiętych na brzegach dachu i rozłożonych w rynnach czy korytach. Podczas projektowania bardzo ważne jest dobranie właściwej mocy kabli grzewczych. Korzystając ze specjalnych wzorów i z uwzględnieniem średnich pogodowych można dokładnie obliczyć gęstość ułożenia kabli tak, aby system był skuteczny. Bardzo ważne jest również zainstalowanie regulatora, który systematycznie w miarę gromadzenia się opadu będzie eliminował pokrywę śniegową. załączenie instalacji gdy zalega już okrywa może być niezwykle mozolne lub pogorszyć warunki przeobrażając śnieg w lód. Funkcjonowanie regulatora opiera się na współdziałaniu czujnika temperatury i wilgoci więc jego zainstalowanie pozwoli na bieżące i regularne usuwanie śniegu.Przewody grzejne do rynien, by funkcjonowały przez długie lata muszą posiadać odpowiednią powłokę, która chroni je przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W przeciwnym razie kable ulegną pokruszeniu i system nie będzie funkcjonować.