Sterowanie w kaloryferach kanałowych Verano – grzejnik VKN5

Regulacja grzejnika podłogowego z nawiewem sprawuje się w sposób automatyczny za pośrednictwem sterownika pomieszczeniowego i napędu termicznego. Regulator, dzięki detektorowi temperatury dokonuje pomiaru temperatury i utrzymuje jej poziom na ustalonym pułapie. Precyzja regulacji jest możliwa jedynie na równoległym sterowaniu siłownikiem zaworu i napędem nawiewu. Dostosowując detale konieczne do regulowania kaloryferem VKN5 należy dopasować odpowiedni model zasilacza. Dobiera się go stosownie z charakterystyką elektryczną. Na zaworku termostatycznym instalujemy siłownik cieplny o napięciu 24V. Regulator pokojowy da się zaprogramować na poszczególne dni w tygodniu, dzięki czemu zauważalnie da się pomniejszyć ceny ocieplania. Podłączenie na prąd wszystkich tych urządzeń mogą instalować firmy z właściwymi kompetencjami na prąd.